Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grun

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 19 lipca 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet” oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 20.000 złotych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie dofinansowania wkładu własnego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie dofinansowania wkładu własnego. Z planowanej kwoty 5.000,00 zł, rozdysponowano środki w kwocie tj. 2.890,00 zł.

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 26 czerwca 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet” oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew wpłynęła po terminie.

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 27 czerwca 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła”

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 31 maja 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew ul. Jagiełły 8, na kwotę 1000 złotych – Komisja...

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 31 maja 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi” nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 31 maja 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła...

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 31 maja 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi kobiet w piłce ręcznej” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej ,,Sambor” Tczew na

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych na 2019 r. w zakresie: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) - organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie: Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania) - organizacja programu „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie. ...