Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie badań radiologicznych klatki piersiowej

Tczew, dnia 17 maja 2009r.

 

Prezydent Miasta Tczewa

ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie badań radiologicznych klatki piersiowej

 

            Prezydent Miasta Tczewa w ramach realizacji programu profilaktyki zdrowotnej zaprasza do składania ofert w konkursie na przeprowadzenie badań radiologicznych klatki piersiowej dla mieszkańców miasta Tczewa w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2009r.

            Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, pok. Nr 14-15 ( pawilon ) tel (058) 77 59 382

            Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Urzędzie Miejskim w Tczewie, w terminie do dnia. 18 maja 2009r. do godz. 10.00. Otwarcie  ofert nastąpi dnia 18 maja o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, sala nr 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 maja 2009r do godz. 15.30. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny. Oferenci mają prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2009 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2780
17 kwietnia 2009 13:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 kwietnia 2009 13:02 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.