Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca pracy Kierownika / Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie w miesiącu lipcu i sierpniu 2019r.

Informujemy, iż w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2019r. Kierownik / Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku. Wytworzyła: Alina Kollwitz-Sobolewska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza wyniki naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa oraz powołuje członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza wyniki naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa oraz powołuje członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą...

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania,...

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie; założeń dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu...

Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie

Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie Informujemy, iż 01 marca 2019 roku ( piątek) – sprawy związane: ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Prezydent Miasta Tczewa zawiadamia o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016-2030.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TCZEWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 - 2030 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (j.t. Dz.U. z 2018 poz.1