Konkursy ofert na zadania publiczne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresie Ochrony Zdrowia

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ochrony Zdrowia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresie "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) na wyłonienie organizacji pozarządowej - operatora projektu, kt&o

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2019: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2019: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci. Wytworzy

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2019 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet&rdquo

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2019 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn”.

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2019 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet”.