Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Nowowiejska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 513/31, obręb 9, Księga wieczysta GD1T/00016854/1, płożonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 92 metrów...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Malinowska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 2/2, obręb 4, Księga wieczysta GD1T/00017345/7, o powierzchni 0.8486 hektara, płożonej przy ulicy Malinowskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod uprawy...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Władysława Jagiełły)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 34/33, obręb 5, Księga wieczysta GD1T/00025352/8, płożonej przy ulicy Władysława Jagiełły, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 4220...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (Plac Generała Józefa Hallera)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, w której skład wchodzi działka numer 294/2, w części o powierzchni 20 metrów kwadratowych, obręb 8, Księga wieczysta GD1T/00016853/4, płożonej przy Placu Generała Józefa...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zabudowanej boksem garażowym w części o powierzchni trzydziestu sześciu metrów kwadratowych położonej przy ul. Sadowej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy Sadowej w części o powierzchni trzydziestu sześciu metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 16/13, obręb...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zabudowanej boksem garażowym w części o powierzchni czternastu metrów kwadratowych położonej przy ul. Jedności Narodu.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy Jedności Narodu w części o powierzchni czternastu metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 201/22, obręb...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zabudowanej boksem garażowym w części o powierzchni trzydziestu metrów kwadratowych położonej przy ul. Chopina.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy Chopina w części o powierzchni trzydziestu metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 593/6, obręb osiem, Księga...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Nowowiejska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 513/31, obręb 9, Księga wieczysta GD1T/00016854/1, w części o powierzchni 90 metrów kwadratowych, płożonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Nowowiejska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 521/23, obręb 9, Księga wieczysta GD1T/00016854/1, płożonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 80 metrów...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zabudowanej osiemnastoma boksami garażowymi w części o powierzchni trzystu dwudziestu czterech metrów kwadratowych położonej przy ul. Warsztatowej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy Warsztatowej w części o powierzchni trzystu dwudziestu czterech metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 490/1,...