Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, o powierzchni 69,50 metrów kwadratowych, znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Kasztanowej 2.

Wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, o powierzchni 69,50 metrów kwadratowych, znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Kasztanowej 2, posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 154, obręb 4, Księga Wieczysta GD1T/00046389/9, przeznaczonego do oddania w dzierżawę...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Iwaszkiewicza).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 650/23, obręb 9, Księga wieczysta GD1T/00016854/1, położonej przy ulicy Iwaszkiewicza, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 150 metrów...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony zabudowanej boksem garażowym w części o powierzchni trzydziestu sześciu metrów kwadratowych położonej przy ul. Armii Krajowej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy Armii Krajowej w części o powierzchni trzydziestu sześciu metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 33/26,...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Nowowiejska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 513/31, obręb 9, Księga wieczysta GD1T/00016854/1, płożonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 100 metrów...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (aleja Solidarności)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 300/122, obręb 13, Księga wieczysta GD1T/00016414/5, płożonej przy alei Solidarności, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 567 metrów...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Nowowiejska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 513/31, obręb 9, Księga wieczysta GD1T/00016854/1, płożonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 92 metrów...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Malinowska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 2/2, obręb 4, Księga wieczysta GD1T/00017345/7, o powierzchni 0.8486 hektara, płożonej przy ulicy Malinowskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod uprawy...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Władysława Jagiełły)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka numer 34/33, obręb 5, Księga wieczysta GD1T/00025352/8, płożonej przy ulicy Władysława Jagiełły, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 4220...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (Plac Generała Józefa Hallera)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, w której skład wchodzi działka numer 294/2, w części o powierzchni 20 metrów kwadratowych, obręb 8, Księga wieczysta GD1T/00016853/4, płożonej przy Placu Generała Józefa...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zabudowanej boksem garażowym w części o powierzchni trzydziestu sześciu metrów kwadratowych położonej przy ul. Sadowej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ulicy Sadowej w części o powierzchni trzydziestu sześciu metrów kwadratowych, oznaczonej numerem działki 16/13, obręb...