Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej na rzecz Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu posadowienia dwóch nośników reklamy – Al. Kociewska.

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonych jako działka numer 11/19, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00035917/0 oraz działka numer 65, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00017957/0, położonych przy Alei Kociewskiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w celu posadowienia dwóch...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – ul. Karola Borchardta.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 113, obręb 12, Księga wieczysta numer GD1T/00016414/5, położonej przy ulicy Karola Borchardta, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 80 metrów kwadratowych, w celu zagospodarowania zielenią.