Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej na rzecz Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu posadowienia dwóch nośników reklamy – Al. Kociewska.

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonych jako działka numer 11/19, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00035917/0 oraz działka numer 65, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00017957/0, położonych przy Alei Kociewskiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w celu posadowienia dwóch...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – ul. Karola Borchardta.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 113, obręb 12, Księga wieczysta numer GD1T/00016414/5, położonej przy ulicy Karola Borchardta, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 80 metrów kwadratowych, w celu zagospodarowania zielenią.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celach składowych – ul. Wojska Polskiego.

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonych jako działka numer 224/2, obręb 10, Księga wieczysta numer GD1T/00016855/8, o powierzchni 224 metrów kwadratowych oraz działka nr 226, obręb 10, Księga wieczysta nr GD1T/00024863/6, o powierzchni 124 metrów kwadratowych, położonych przy...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w celu ustawienia i obsługi pojemników na odzież używaną.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 1200 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, w celu ustawienia i obsługi pojemników na odzież używaną.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w celu ustawienia i obsługi pojemników na odzież używaną.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w celu ustawienia i obsługi pojemników na odzież używaną.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – ul. Nowowiejska.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 521/23, obręb 9, Księga wieczysta numer GD1T/00016854/1, położonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 87 metrów kwadratowych, w celu zagospodarowania zielenią.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu utworzenia miejsc postojowych – ul. Szewczyka Dratewki.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 130, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00017957/0, położonej przy ulicy Szewczyka Dratewki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu posadowienia nośnika reklamy o powierzchni reklamowej 14 metrów kwadratowych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu utworzenia miejsc postojowych – ul. Czerwonego Kapturka.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 11/23, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00035917/0, położonej przy ulicy Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu posadowienia nośnika reklamy o powierzchni reklamowej 8 metrów kwadratowych.