Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa dotyczące nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w celu prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Tczew w celu prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w celu prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w celu prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego. &

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tczewa dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, w celu ustawienia i obsługi pojemników na odzież używaną.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 1200 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, w celu ustawienia i obsługi pojemników na odzież używaną.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – ul. Hanny Hass.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 280/7, obręb 5, Księga wieczysta numer GD1T/00036447/1, położonej przy ulicy Hanny Hass, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 437 metrów kwadratowych w celu zagospodarowania zielenią.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – al. Solidarności.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 300/127, obręb 13, Księga wieczysta numer GD1T/00016414/5, w części o powierzchni 270 metrów kwadratowych, położonej przy alei Solidarności, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu zagospodarowania zielenią.