Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – al. Solidarności.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 300/127, obręb 13, Księga wieczysta numer GD1T/00016414/5, w części o powierzchni 270 metrów kwadratowych, położonej przy alei Solidarności, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu zagospodarowania zielenią.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – ul. Hanny Hass.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 280/7, obręb 5, Księga wieczysta numer GD1T/00036447/1, w części o powierzchni 220 metrów kwadratowych, położonej przy ulicy Hanny Hass, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu zagospodarowania zielenią.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – ul. Nizinna.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 683, obręb 1, Księga wieczysta numer GD1T/00016845/5, o powierzchni 241 metrów kwadratowych, położonej przy ulicy Nizinnej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu zagospodarowania zielenią.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia pawilonu handlowego – Al. Zwycięstwa.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 289/12, obręb 6, Księga wieczysta numer GD1T/00016851/0, położonej przy alei Zwycięstwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 12 metrów kwadratowych, w celu posadowienia pawilonu handlowego.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia wolnostojącego nośnika reklamy – Al. Kociewska.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 32, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/0001957/0, położonej przy alei Kociewskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu posadowienia wolnostojącego nośnika reklamy o powierzchni 2 m2.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe – ul. Stoczniowców.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 862/1, obręb 1, Księga wieczysta numer GD1T/00016845/5, o powierzchni 239 metrów kwadratowych, położonej przy ulicy Stoczniowców, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu ustawienia ogródka letniego stanowiącego część piekarni/lodziarni – ul. Jakuba Jasińskiego

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 35/50, obręb 5, Księga wieczysta numer GD1T/00052342/3, położonej przy ulicy Jakuba Jasińskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 12 metrów kwadratowych, w celu ustawienia ogródka letniego...