Dzierżawa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę zajętego przez nośnik reklamy świetlnej– Pl. Patriotów.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 4/2, obręb 10, Księga wieczysta numer GD1T/00016855/8, przy Pl. Patriotów, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 20 metrów kwadratowych, zajętego przez nośnik reklamy świetlnej.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem boks handlowy numer 21 na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. F. Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki, boks handlowy numer 21,o powierzchni 23,10 w hali numer I, oznaczonej numerem działki 32/34, obręb...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, boks handlowy numer 27, znajdujący się na hali targowej numer I (ul. Franciszka Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ulicy Franciszka Żwirki w hali targowej numer I, boks handlowy numer 27, o powierzchni 21,50 m2, oznaczonej numerem...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu utworzenia ogródka letniego przy lodziarni – ul. Jarosława Dąbrowskiego.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 11/2, obręb 8, Księga wieczysta numer GD1T/00036510/4, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 20 metrów kwadratowych, w celu utworzenia ogródka letniego.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia ogródka gastronomicznego – ul. Kopernika.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 39/9, obręb 8, Księga wieczysta numer GD1T/00016853/4, przy ul. Kopernika, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 12 metrów kwadratowych, w celu prowadzenia ogródka gastronomicznego.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu utworzenia ogródka letniego – Al. Zwycięstwa.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 288/4, obręb 6, Księga wieczysta numer GD1T/00016851/0, przy Al. Zwycięstwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 82 metrów kwadratowych, w celu utworzenia ogródka letniego.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu upraw rolnych – ul. Głowackiego

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 27/5, obręb 12, Księga wieczysta numer GD1T/00002515/2, położonej przy ulicy Głowackiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 0.85 hektara, w celu upraw rolnych. Wytworzył: Michał Górski Zaakceptował:...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, boks handlowy numer 14, znajdujący się na hali targowej numer I (ul. Franciszka Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ulicy Franciszka Żwirki w hali targowej numer I, boks handlowy numer 14, o powierzchni 13,00 m2, oznaczonej numerem...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, pod boks garażowy i pomieszczenie gospodarcze – ul. Pinokia

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 164, obręb 11, Księga wieczysta numer GD1T/00017957/0, położonej przy ul. Pinokia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 504 metrów kwadratowych, w tym 442 metry kwadratowe w celu poprawy warunków...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia małej gastronomii – lody naturalne JASNA – Bulwar Nadwiślański imienia Księcia Sambora II

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 266/3, obręb 7, Księga wieczysta numer GD1T/00033782/0, stanowiącej Bulwar Nadwiślański imienia Księcia Sambora II, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 10 metrów kwadratowych, w celu prowadzenia małej...