Dzierżawa - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do wynajęcia pod stację bazowa telefonii komórkowej – ul. Bałdowska.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 22/2, obręb 9, Księga wieczysta numer GD1T/00016854/1, położonej przy ulicy Bałdowskiej, na której posadowiony jest budynek wieży ciśnień, którego część dachu, o powierzchni 40 metrów kwadratowych, przeznaczona...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, boks handlowy numer 15, o powierzchni 13,20 m2, znajdujący się na hali targowej numer I (ul. Franciszka Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ulicy Franciszka Żwirki w hali targowej numer I, boks handlowy numer 15, o powierzchni 13,20 m2, oznaczonej numerem...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem boks handlowy numer 21 na czas nieoznaczony w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego (ul. F. Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki, boks handlowy numer 21, o powierzchni 23,10 w hali numer I, oznaczonej numerem działki 32/34,...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celach rekreacyjnych – ul. Nowowiejska.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 513/31, obręb 9, Księga wieczysta numer GD1T/00016854/1, położonej przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 36 metrów kwadratowych, w celach rekreacyjnych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia działalności handlowej (pawilon handlowy) – al. Zwycięstwa.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 249/2, obręb 6, Księga wieczysta numer GD1T/00016851/0, położonej w Tczewie przy alei Zwcięstwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 24 metrów kwadratowych, w celu prowadzenia działalności handlowej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, boks handlowy numer 21, o powierzchni 23,10 m2, znajdujący się na hali targowej numer I (ul. Franciszka Żwirki).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ulicy Franciszka Żwirki w hali targowej numer I, boks handlowy numer 21, o powierzchni 23,10 m2, oznaczonej numerem...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu zagospodarowania zielenią – ulica Jarosława Iwaszkiewicza.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 650/17, obręb 6, Księga wieczysta numer GD1T/00016854/1, o powierzchni 242 metrów kwadratowych, położonej w Tczewie przy ulicy Jarosława Iwaszkiewicza, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w celu zagospodarowania zielenią. ...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu wybudowania i utrzymania przez Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. placu zabaw i strefy relaksu dla mieszkańców osiedla Suchostrzygi – ulica Jarzębinowa.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 205, obręb 4, Księga wieczysta numer GD1T/00017345/7, położonej w Tczewie przy ulicy Jarzębinowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 418 metrów kwadratowych, w celu wybudowania i utrzymania przez Zakładu...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia ogródka letniego – Plac Generała Józefa Hallera.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, oznaczonej jako działka numer 294/1, obręb 8, Księga wieczysta numer GD1T/00016853/4, położonej w Tczewie przy Placu Generała Józefa Hallera, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w części o powierzchni 100 metrów kwadratowych, w celu prowadzenia ogródka...