Dzierżawa - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Chopina 13A).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz dotyczący wydzierżawienia lokalu użytkowego o powierzchni 10,10 metrów kwadratowych, w celu prowadzenia działalności usługowej znajdującego się w budynku przy ulicy Chopina 13A, posadowionym na nieruchomości...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Nad Wisłą 6)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 7528/1, obręb 8, Księga Wieczysta nr GD1T/00044133/6, o powierzchni 1047 metrów kwadratowych, położonej w Tczewie przy ulicy Nad Wisłą 6, zabudowanej budynkiem...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej przy ul. Orkana, na której posadowiona jest wiata śmietnikowa.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 832/1, obręb 9, KW nr GD1T/00006540/4 ul. Orkana, na której znajduje się wiata śmietnikowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem (ulica Bałdowska).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 22/2, obręb 9, Księga Wieczysta nr GD1T/00016854/1, położonej w Tczewie przy ulicy Bałdowskiej, na której posadowiony jest budynek „Wieży ciśnień”,...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Czerwonego Kapturka).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 11/23, obręb 11, Księga Wieczysta nr GD1T/00035917/0, położonej w Tczewie przy ulicy Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Sambora i Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący części działki numer 164/2, o powierzchni 90 metrów kwadratowych, położonej przy ulicy Sambora oraz części działki numer 167, o powierzchni 350 metrów kwadratowych, stanowiącej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Nowowiejska)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 513/31, obręb 9, Księga Wieczysta nr GD1T/00016854/1, położonej w Tczewie przy ulicy Nowowiejskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w części o powierzchni 78...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych przy ul. Jana Brzechwy, na których posadowione są wiaty śmietnikowe.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych przy ul. Jana Brzechwy, na których posadowione są wiaty śmietnikowe. Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Gdańska).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 398/4, obręb 9, Księga Wieczysta nr GD1T/00016851/0, w części o powierzchni 50 metrów kwadratowych, położonej w Tczewie przy ulicy Gdańskiej, na której...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ulica Bartosza Głowackiego).

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 29/42, obręb 12, Księga Wieczysta nr GD1T/00014980/9, w części o powierzchni 17187 metrów kwadratowych, położonej w Tczewie przy ulicy Bartosza Głowackiego,...