Dzierżawa - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zajętych pod wiaty śmietnikowe, położonych w Tczewie przy ul. Jana Kochanowskiego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zajętych pod wiaty śmietnikowe, oznaczonych jako: -działka nr 822/9, obr. 9 o pow. 67 m2 KW GD1T/00016854/1 położonej w Tczewie przy ul....

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 11, o pow. 8,80 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obr. 5, KW 16850, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu w celu prowadzenia działalności handlowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 11, o p

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Tetmajera, oznaczonej jako cz. działki nr 822/11, obręb 9, KW nr GD1T/00016854/1, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 822/11, obręb 9, KW nr GD1T/00016854/1 ul. Tetmajera, na której znajduje się wiata śmietnikowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. ...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Żwirki - boks handlowy nr 11, w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34, obręb 5, KW 16850, przeznaczonej do oddania w najem.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 11, o pow. 8,80 m2 w hali nr I, oznaczonej nr działki

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Tczewie przy ul. Tetmajera i przy ul. Nowowiejskiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako: - część działki nr 822/11, obręb 9, KW nr GD1T/00016854/1 ul. Tetmajera, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu budowy wiaty śmietnikowej, - część...

Inormacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Jurgo,oznaczonej jako cz. działki nr 287, obręb 5, KW nr GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 287 obr. 5, KW nr GD1T/00016850/3 ul. Jurgo, na której znajduje się wiata śmietnikowa, przeznaczona do oddania w dzierżawę. wytworzy ...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu, oznaczonej nr działki 201/54, obręb 6, KW nr GD1T/00017959/4, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej jako część działki nr 201/54, obręb 6, KW nr GD1T/00017959/4 ul. Jedności Narodu, na której znajduje się wiata śmietnikowa. ...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy Al. Zwycięstwa, działka nr 289/12, obreb 9, KW nr GD1T/00016851/0 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 289/12, obręb 9, KW nr GD1T/00016851/0, położonej w Tczewie przy Al. Zwycięstwa, w części o powierzchni 12 m2, przeznaczonej do oddan

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako: część działki nr 287 obr. 5 , KW nr GD1T/00016850/3 ul. Jurgo, część działki nr 484/2, obręb 8, KW nr GD1T/00000022/5 ul. Paderewski

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2/2, obręb 4, KW GD1T/00017345/7, położonej w Tczewie przy ul. Malinowskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2/2, obręb 4, KW nr GD1T/00017345/7, położonej w Tczewie przy ul. Malinowskiej, o powierzchni 08486 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod