Dzierżawa - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja, dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu 26, oznaczonej nr działki 213/2, obręb 6, zapisanej w KW nr 9235, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu 26, oznaczonej nr działki 213/2, obręb 6, o powierzchni 5782 m2, zapisanej w KW nr 9235, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej...

Informacja, dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Pionierów 7, oznaczonej nr działki 368/3, obręb 1, zapisanej w KW nr 24807, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Pionierów 7, oznaczonej nr działki 368/3, obręb 1, w części o powierzchni 1460 m2, zapisanej w KW nr 24807, zabudowanej budynkiem użyteczności...

Informacja, dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Jarzebionowej 4, oznaczonej nr działki 39/12, obręb 4, zapisanej w KW nr GD1T/00017345/7, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Jarzębinowej 4, oznaczonej nr działki 39/12, obręb 4, o powierzchni 4462 m2, zapisanej w KW nr GD1T/00017345/7, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej...

Informacja, dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Saperskiej 7, oznaczonej nr działki 250, obręb 6, zapisanej w KW nr GD1T/00016851/0, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Saperskiej 7, oznaczonej nr działki 250, obręb 6, o powierzchni 4216 m2, zapisanej w KW nr GD1T/00016851/0, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej...

Informacja, dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, oznaczonej nr działki 88, obręb 8, zapisanej w KW nr 94, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, oznaczonej nr działki 88, obręb 8, o powierzchni 1900 m2, zapisanej w KW nr 94, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej...

Informacja, dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Władysława Orkana 1, oznaczonej nr działki 395, obręb 9, zapisanej w KW nr GD1T/00016854/1, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Władysława Orkana 1, oznaczonej nr działki 395, obręb 9, o powierzchni 3561 m2, zapisanej w KW nr GD1T/00016854/1, zabudowanej budynkiem użyteczności...

Informacja, dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Zielonej 5, oznaczonej nr działki 536, obreb 9, zapisanej w KW nr 241, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Zielonej 5, oznaczonej nr działki 536, obręb 9, o powierzchni 1340 m2, zapisanej w KW nr 241, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej o powierzchni...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 423/4 obr. 6 o pow. 25 m2 KW GD1T/00016851/01 położonej w Tczewie przy ul. Wyzwolenia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia i utrzymania wiaty śmietnikowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 423/4 obr. 6 o pow. 25 m2 KW GD1T/00016851/01 położonej w Tczewie przy ul. Wyzwolenia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu posadowienia i...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 845/1, obręb 1, KW nr GD1T/00016845/5, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 845/1, obręb 1, KW nr GD1T/00016845/5, o powierzchni 208 m2, położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców, przeznaczonej do oddania w

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 50, obręb 1, KW nr 5847, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celach mieszkaniowych.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 50, obręb 1, KW nr 5847, o powierzchni 768 m2, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w celach mieszkaniowych. ...