Dzierżawa - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy al. Zwycięstwa, przeznaczonej na oddanie w dzierżawę w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej określonej jako działka nr 559/2, obręb 6, KW nr GD1T/00016851/0, położonej w Tczewie przy al. Zwycięstwa, przeznaczonej na oddanie w dzierżawę, w części o powierzchni 30 m2...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej określonej jako działka nr 822/18 położonej w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej określonej jako działka nr 822/18, obręb 9, KW nr GD1T/00016854/1, o powierzchni 55 m2, położonej w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej, z przeznaczeniem na zagospodarowanie ziel

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej określonej jako działka nr 148/44 położonej przy ul. Rokickiej w Tczewie.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej określonej jako działka nr 148/44, obręb 5, KW GD1T/000168508/3, o powierzchni 3000 m2, położonej przy ul. Rokickiej, przeznaczonej do prowadzenia dz

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, o łącznej powierzchni 36,95 m2, położonego przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 26

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, o łącznej powierzchni 36,95 m2, położonego przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 26, przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 18 w hali nr I

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 18 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34 o pow. 14,30 m2, obr....

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem boksu handlowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew ( Targowisko miejskie przy ul. Żwirki - hala nr I).

O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 09.12.2011 r. o godz. 1000 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Tczewie zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na najem bok

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, o łącznej powierzchni 60 m2, położonego przy ul. Wąskiej 55.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, o łącznej powierzchni 60 m2, położonego przy ul. Wąskiej 55, przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej określonej jako część działki 39/172, obręb 4, KW 17345, o powierzchni 50 m2, w celu utworzenia miejsc parkingowych.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej określonej jako część działki 39/172, obręb 4, KW 17345, o powierzchni 50 m2, w celu utworzenia miejsc parkingowych przy punkcie przedszkolnym. Sporządził: Michał

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej określonej jako część działki 11/12, obręb 11, KW nr GD1T/00035917/0, o powierzchni 8 m2 położonej w Tczewie przy Al. Solidarności, w celu posadowienia nośnika reklamy.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej określonej jako część działki 11/12, obręb 11, KW nr GD1T/00035917/0, o powierzchni 8 m2, położonej w Tczewie, przy Al. Solidarności, w celu posadowienia nośnika reklamy. ...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 11 w hali nr I.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 11 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34 o pow. 8,80 m2, obr. 5,...