Sprzedaż - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Starowiejskiej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie ostał wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Starowiejskiej , oznaczonej nr działki 500/9 o pow. 134 m2, obr. 9, KW 16854, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży w celu...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Chełmońskiego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Chełmońskiego , oznaczonej nr dz. 407/6 o pow. 366 m2, obr. 13, KW 16414, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży...

Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pod budowę stacji trafo na rzecz Energa – Operator S.A. oddział w Gdańsku.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pod budowę stacji trafo na rzecz Energa – Operator S.A. oddział w Gda ...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj....

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Pileckiego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Pileckiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, obr. 12, KW 14980: działka nr 29/21 o pow. 1423 m2,...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, obr. 11, KW 17957, oznaczonej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pod budowę stacji trafo na rzecz Energa – Operator oddział w Gdańsku.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pod budowę stacji trafo na rzecz Energa - Operator oddział w Gdańsku. Nieruchomość...

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Nieruchomość położona jest w Tczewie...

Informacja o wykazie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod pierzejową zabudowę mieszkaniowo-usługową

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod pierzejową zabudowę mieszkaniowo-usługową . Nieruchomość położona jest w...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Tczew( działka nr 440/15,obr. 8 o pow 1741m 2, kw 17498 ), a osobą fizyczną.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Tczew( działka nr 440/15,obr. 8 o pow 1741m 2, kw 17498 ), a osobą fizyczną ( działki nr : 435, dz 436,obr. 8 o łącznej pow. 795 m2, kw...