Sprzedaż - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Nieruchomość położona jest w Tczewie...

Informacja o wykazie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod pierzejową zabudowę mieszkaniowo-usługową

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod pierzejową zabudowę mieszkaniowo-usługową . Nieruchomość położona jest w...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Tczew( działka nr 440/15,obr. 8 o pow 1741m 2, kw 17498 ), a osobą fizyczną.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie ( II piętro ) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Tczew( działka nr 440/15,obr. 8 o pow 1741m 2, kw 17498 ), a osobą fizyczną ( działki nr : 435, dz 436,obr. 8 o łącznej pow. 795 m2, kw...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Kwiatowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod funkcję produkcyjno-usługową.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Kwiatowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod funkcję produkcyjno-usługową, obr. 4, KW 24286: działka...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obr. 6, KW 17959, oznaczonej działką nr 201/47...

Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Rokickiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Rokickiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obr. 11, KW 20531, oznaczonych działką nr 168/1...

Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Gdańskiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Gdańskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, obr. 6, KW 34241, oznaczonej działką...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 20 w hali nr I,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki- boks handlowy nr 20 w hali nr I, oznaczonej nr działki 32/34 o pow. 23,30 m2, obr. 5,...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Tczewie obr. 12 (Oś. Górki)

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Tczewie obr. 12 (Oś. Górki), dz. nr 29/17, 29/18 oraz 29/24. Wytworzyła: Anna Michalak Zaakceptował: Sebastian Justyński,...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa - Operator S.A. oddział w Gdańsku pod budowę stacji transformatorowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa - Operator S.A. oddział w Gdańsku pod budowę stacji transformatorowej. Nieruchomość...