Sprzedaż - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej 15 - dz. 65/9 oraz dz. 65/12, przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomośc

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Tczewie przy ul. Kapitańskiej, Obr. 2, KW GD1T/00007233/6, dz. 28/4 i dz. 28/5.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Tczewie przy...

Informacja dotycząca wykazu lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, położonego w Tczewie przy ul. Paderewskiego 22/9, przeznaczonego do sprzedaży. ,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonego w Tczewie przy ul. Paderewskiego 22/9. sporządziła:...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej ( dz, 508/1 ), przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej (dz. 508/1), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ulicach: Nowowiejskiej 13, Wojska Polskiego 24, przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 39 ( dz. nr 369, obr. 5 KW GD1T/00024164/6 ), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Nieruchomość położona jest w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 39 i oznaczona numer...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Ceglarskiej 15 - dz. 65/9 oraz dz. 65/12.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej na rzecz wła...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Ceglarskiej 11 - dz. 38/1.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Ceglarskiej na rzecz właścicieli...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Chłopskiej ( dz. nr 527/3 ), przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Chłopskiej (dz. 527/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej ( dz. nr 527/2 ), przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej (dz. 527/2), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...