Sprzedaż - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Tczewie przy ul. Kapitańskiej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pod z

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Baczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Baczyńskiego ( dz. 120), przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. &nb

Informacja dotycząca wykazu pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Kolejowej 1, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej,

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz pomieszczeń: pokoju i kuchni, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze zmianą składu lokalu mieszkalnego, położonego w Tczewie przy...

Informacja dotycząca wykazu lokalu nr 9, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, położonego w Tczewie przy ul. Kościuszki 21, przeznaczonego do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz lokalu nr 9, położonego w Tczewie przy ul. Kościuszki 21, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. sporządziła: Anna Łazarska zaa...

Informacja dotycząca wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew , położonych w Tczewie przy ulicach: Armii Krajowej 78, Kolejowej 3, Jagiellońskiej 29 B, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wykazu pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, położonego w Tczewie przy ul. Mostowej 2, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze zmianą składu lokalu mieszkalnego, położonego w Tczewie przy ul. Mostowej...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych nieruchomości gruntowych, położonych w Tczewie przy ul.Mostowej.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległych nieruchomości gruntowych, położonych w Tczewie przy ul. Mostowej na rzecz właścicieli...

Informacja dotycząca wykazów lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, przy ulicach: Starowiejskiej 20 i 28, Kruczej 8, Tetmajera1c, Kościuszki 20, Al. Zwyciętwa 20.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie przy ulicach:

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej ( dz. 804/1 ), przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej ( dz. 804/1) , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków...

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Krótkiej, przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Krótkiej na rzecz...