Sprzedaż - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (ul. Armii Krajowej 8b/4, ul. Saperska 4d/3, Al. Zwycięstwa 18/29, ul. Kochanowskiego 2a/6)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 4 przy ulicy Armii Krajowej 8B,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ulicy Nowowiejskiej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ulicy Nowowiejskiej 12.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ulicy Nowowiejskiej na rzecz właścicieli...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności ( dz. 300/126) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy Al. Solidarności (dz. 300/126), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Solidarności ( dz. 300/125), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy Al. Solidarności (dz. 300/125), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Zwycięstwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy Al. Zwycięstwa ( dz. 288/1), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż wartość rynkowa.

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (ul. 30 Stycznia 54/2, ul. Królowej Jadwigi 7/5a, ul. Wojska Polskiego 7/2)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na drugim piętrze zostały wywieszone wykazy lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Tczewie: 1. lokal numer 2 przy ulicy 30 Stycznia 54,

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Piaskowej, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Piaskowej ( dz. 43/3 ), przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. wytworzyła : Jolanta Marcinczak zaakceptował : Naczelnik...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Pileckiego oraz ul. Kuklińskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczewa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Tczewie, Obręb 12, przy ul. Kuklińskiego ( dz. 29/16) oraz ul. Pileckiego...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Chłopskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie, przy ul. Chłopskiej (dz. 528/3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców (ul. Nowowiejska1/1A, ul. Jurgo 21A/2, ul. Saperska 5C/11, ul. Nad Wisłą 1/1, ul. Kolejowa 1/6)

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców (ul. Nowowiejska1/1A, ul. Jurgo 21A/2, ul. Saperska 5C/11, ul. Nad Wisłą 1/1, ul. Kolejowa 1/6) Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tab