Program Ochrony Środowiska - archiwum

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektów: „Programu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektów: „Programu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015"

 

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tczewa upublicznia prognozę oddziaływania na środowisko projektów: „Programu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015" .

 W związku z procesem konsultacji społecznych i opiniowania prosimy Mieszkańców Tczewa oraz wszystkich zainteresowanych o przesłanie ewentualnych uwag do załączonych projektów w terminie od dnia 03.11.2008r. do dnia 24.11.2008r. na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie Wydział Spraw Komunalnych, Plac Marszałka Piłsudskiego 1 (doręczanie osobiste wniosków - do Kancelarii Ogólnej UM w Tczewie, informacje ustne - pokój 42, II piętro).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.11.2008r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2008 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1368
03 listopada 2008 15:41 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
03 listopada 2008 15:41 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.
03 listopada 2008 15:40 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.