Program Ochrony Środowiska - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z podsumowaniem

Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z podsumowaniem  

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektów: „Programu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektów: „Programu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015" Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity...