Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w CWRDW w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Centrum Wystawienniczo – Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie : utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie oraz nadania statutu.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie : utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie oraz nadania statutu.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2007.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2007 r zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2007.