Projekty uchwał Rady - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku. &

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr …….…… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia……..….. 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr ……/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia … marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie g

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Uchwała Nr ……………. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………………….. r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie art. 27 w związku z art. 20 ust

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Uchwała Nr ………........ Rady Miejskiej Tczewie z dnia ............................ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012.

Uchwała Nr .../.../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........ 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012. Na p

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr / / 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na po

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2012r. w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Uchwała Nr / / 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory &n