Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: podpisania umowy partnerskiej z miastem Aizkraukle (Łotwa)

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 05.06.2007 r. Uchwała Nr ......................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........................... w sprawie: podpisania umowy partnerskiej z miastem Aizkraukle (Łotwa) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a, w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: podpisania umowy partnerskiej z miastem Iljiczjowsk (Ukraina)

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: podpisania umowy partnerskiej z miastem Iljiczjowsk (Ukraina)

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Projekt z dnia 05.06.2007 r. Uchwała Nr IX / /2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany nazwy Tczewskiego Centrum Kultury i zmiany statutu.

Projekt z dnia 06.06.2007 r. Uchwała Nr IX / /2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany nazwy Tczewskiego Centrum Kultury i zmiany statutu. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 maja 2007r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych.

Projekt z dnia 09.05.2007r. Uchwała Nr VIII /........ /2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych. Na podstawie art.27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2007r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie.

Projekt uchwały z dnia .......................... Uchwała Nr ...................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................. 2007 r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 maja 2007r.zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie.

Projekt Prezydenta z dnia 9 maja 2007 roku Uchwała Nr ……./……/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………… zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie. Na podstawie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do Stowarzyszenia Żuławy.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do Stowarzyszenia Żuławy.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26.04.2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew ...