Projekty uchwał Rady - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 marca 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Załącznik graficzny Nr 1 do Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa przedstawia granice proponowanego podziału miasta Tczewa na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do sporządzenia.