Projekty uchwał Rady - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników wraz ze stawkami opłat.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 17.05.2012 UCHWAŁA Nr …./..../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………… 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Tczewa oraz warunków i zasad korzystania z nich przez p

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 maja 2012r. w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2012 r. Uchwała Nr ……/…../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………………….. 2012 r.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew połozonej przy Al. Solidarności.

Uchwała Nr …/…/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości grunto

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014.

Projekt z dnia 27.04.2012r. Uchwała Nr .../.../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........ 2012r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 31 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012.

Projekt Prezydenta z dnia 23.04.2012r. Uchwała Nr …../…../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……...... 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012 Na pod

Projekt uchwały na sesje Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Amfiteatrowi w Tczewie imienia Grzegorza Ciechowskiego.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 02.04.2012r. Uchwała Nr XIX / / 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadani

Projekt uchwały na sesje Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 kwietnia 2012r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 05.04.2012r. Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………… zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 usta