Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: skargi na czynności Prezydenta Miasta Tczewa.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: skargi na czynności Prezydenta Miasta Tczewa.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r.w sprawie deklaracji woli współpracy z Miastem Gdańsk o ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez Miasto Gdańsk.

Uchwała Nr ........................ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................................. w sprawie deklaracji woli współpracy z Miastem Gdańsk o ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku przez Miasto Gdańsk. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków i tryb przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków i tryb przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznania Medalu „PRO DOMO TRSOVIENSI”.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznania Medalu „PRO DOMO TRSOVIENSI”.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r.w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r.w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007r.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewiew dniu 28 czerwca 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie: sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla m. Tczewa

Projekt z dnia 29 maja 2007r. Uchwała Nr …………. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………. 2007r. w sprawie: sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla m. Tczewa Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 750 lecia nadania praw miejskich miastu Tczew.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 750 lecia nadania praw miejskich miastu Tczew.