Projekty uchwał Rady - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005r.w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa

Uchwała Nr ...................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................................. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa Na podstawie art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Modernizacji i Rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2003-2005.

Uchwała Nr .......................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................................. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Modernizacji i Rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2003-2005. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005r w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tczewie

Uchwała Nr ................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................... w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tczewie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli

Uchwała Nr ...................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............................... w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2005r.

Uchwała Nr XXVIII / /2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2005r. Na podstawie art. 21 ust.3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. N ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Uchwała Nr ................./2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zmiany z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,...