Projekty uchwał Rady - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych

Załącznik numer 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych zawiera 9 map z oznaczeniem, kolorem niebieskim, lokalizacji wiat śmietnikowych. ...