Projekty uchwał Rady - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR ………./2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………… 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowe

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.

Projekt Komisji Rewizyjnej z dnia 20.06.2012r. Uchwała Nr XXI/ /2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13.06.2012r. Uchwała Nr …../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. &n

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2012r. zmieniający uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa

projekt Prezydenta Miasta z dnia 08.06.2012 r. Uchwała Nr ……………….. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………. r.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 maja 2012r. Uchwała nr ……. / 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………. 2012 roku w sprawie: ustalenia  

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 czerwca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 11.06.2012r. Uchwała Nr ……/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. Na