Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Krótkiej 9/10

Uchwała Nr …… /…/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………… 2007 r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Krótkiej 9/10 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa

Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………….. w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia Miasta Tczewa do projektu "Pętla Żuławska-Międzynarodowa Droga Wodna E-70".

Uchwała Nr ………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia…………….. w sprawie przystąpienia Miasta Tczewa do projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. przyjęcia kierunków prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2007-2010

Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………….. w sprawie: przyjęcia Kierunków prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2007 – 2010 Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Tczewie z dnia sierpnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy na rzecz realizacji projektu upamiętnienia miejsca martyrologii narodu polskiego...

Projekt Prezydenta z dnia 17 lipca 2007 r. Uchwała Nr …./…/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …….. 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy na rzecz realizacji projektu upamiętnienia miejsca martyrologii narodu polskiego na początku II wojny światowej w 1939r.,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie:wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przy pomocy cyfrowej centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego.

Projekt z dn. 07.08.2007r Uchwała Nr.................. . Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przy pomocy cyfrowej centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego. ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie prowadzenia AZYLU dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w latach 2008 - 2010

Projekt z dnia 7 sierpnia 2007r. Uchwała …………………. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie prowadzenia AZYLU dla bezdomnych zwierząt w Tczewie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie skargi na czynności Prezydenta Miasta Tczewa

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie skargi na czynności Prezydenta Miasta Tczewa

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie.

Projekt uchwały z dnia 3.08.2007 r. Uchwała Nr ...................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................. 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany:...