Projekty uchwał Rady - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego południową część terenu tzw. sadów bałdowskich w rejonie ulicy Bałdowskiej, linii kolejowej i południowej granicy miasta.

Opis do załącznika graficznego. Załącznik graficzny przedstawia mapę terenu położonego w obszarze miasta Tczewa, w południowej jego części, znajdującego się pomiędzy linią kolejową /relacji Chorzów – Gdynia/ od strony zachodniej i ulicą Bałdowską od st