Projekty uchwał Rady - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 4 września 2012 r. UCHWAŁA Nr ………/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruc

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.09.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011- 2016 "

Projekt Prezydenta z dnia 30 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA Nr ………/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011- 2016 "

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.09.2012r. w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ustalenia jej przebiegu .

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 07.08.2012r. Uchwała Nr ……/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……….. 2012 r. w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego&nbs

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.09.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr …….. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.09.2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 sierpnia 2012r. Uchwała Nr ………/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki

Uchwała Nr …/…/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 07.08.2012 r. Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……&hel

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki

Uchwała Nr …/…/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew