Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. w sprawie: uchwalenia Planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. na lata 2007 – 2008.

Projekt uchwały Uchwała nr ________________ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia _______________ w sprawie: uchwalenia Planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. na lata 2007 – 2008. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. w sprawie:przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Projekt uchwały Uchwała nr …/…/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………. 2007 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: (Dz. U. z...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa

Projekt uchwały Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………….. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew ...

Projekt uchwały Uchwała Nr .................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..................... 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006 – 2008. Na podstawie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały Uchwała Nr ………./2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Projekt uchwały Uchwała Nr ……………/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ......................................... w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2005 Nr 169 poz. 1420,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Projekt uchwały Uchwała Nr.................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........września 2007r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Projekt uchwały Uchwała Nr XI / /2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego”...

Projekt uchwały Uchwała nr …/…/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………. 2007 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego” planowanego w sąsiedztwie dworca PKP Na podstawie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 13.09.2007r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia w mieście Tczewie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Uchwała Nr XI / / 2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 września 2007r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia w mieście Tczewie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 lit. a i lit. b ustawy...