Projekty uchwał Rady - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2004r.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 6.04.2005r. Uchwała Nr XXXI / /2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 200 ...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za 2004r.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 6.04.2005r. Uchwała Nr XXXI / /2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. ...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie przekazania w formie darowizny samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie

Projekt Prezydenta Miasta z dn. 30.03.2005r. Uchwała Nr …………../2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przekazania w formie darowizny samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie: przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Projekt Prezydenta z dnia 05 kwietnia 2005r. UCHWAŁA NR __/__/05 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia __.__.2005 roku w sprawie: przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Działając na podstawie: art....

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Uchwała Nr ……………/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zmiany z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr...

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr ................/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Rozwoju Lokalnego miasta Tczewa

Uchwała Nr ................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ......... 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Rozwoju Lokalnego miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,...

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Tczewa

Uchwała Nr / / 2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............................... zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Tczewa Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz....

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Uchwała Nr ................................ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ...........................2005 r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Projekt uchwały Rady Miejskiej na sesję w dniu 31 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

Uchwała Nr …………../2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r....