Projekty uchwał Rady - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 24 września 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Opis do załącznika graficznego Załącznik graficzny przedstawia fragment mapy południowej części miasta Tczewa, stanowiącej rysunek planu miejscowego, uchwalonego w 2005 roku. Na rysunku znajduje się oznaczenie cyfrowo-literowe UP2 oznaczające jednostkę urbanistyczną strefy p

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 24 września 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.

Opis do załącznika graficznego Załącznik graficzny przedstawia fragment mapy południowej części miasta Tczewa, stanowiącej rysunek planu miejscowego, uchwalonego w 2005 roku. Na rysunku znajduje się oznaczenie cyfrowo-literowe UMN4 oznaczające jednostkę urbanistyczną osiedla mieszkaniowego przy ulicy