Projekty uchwał Rady - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25.10.2012r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego .

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 02.10.2012 r. Uchwała Nr ……/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……….. 2012 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego . Na podstawie art. 40 ust.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25.10.2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 02.10.2012r. Uchwała Nr ……/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……….. 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchom

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2012r. w sprawie : przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20.09.2012r. Uchwała Nr XXIV / / 2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie : przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewiz

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 19.09.2012r. Uchwała Nr ……../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024. Na pod

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz pracowników.

UCHWAŁA Nr ………/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na rzecz pracowników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca...