Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r.w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały Uchwała Nr ........................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........................... w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r.w sprawie określenia warunków i tryb przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych

Projekt uchwały Uchwała Nr ........................ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................................. w sprawie określenia warunków i tryb przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów sportowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 października 2007r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2008

Projekt uchwały Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………………….… w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r....

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

Projekt uchwały Uchwała Nr ……/…/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 października 2007r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości

Projekt uchwały Uchwała Nr Rady Miejskiej w Tczewie z dnia października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 października 2007r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Projekt uchwały Uchwała Nr …../2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Uchwała Nr ……/…/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 października 2007r.w sprawie : wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni...

Uchwała Nr ............ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .......................... 2007r w sprawie : wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2008-2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 września 2007r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

Projekt uchwały Uchwała Nr / /2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia września 2007 r. w sprawie: przyjęcia własności praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz.U z 2001 r. Nr 142...