Projekty uchwał Rady - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję w dniu 25.08.2005 r. w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Malinowskiej.

Projekt uchwały na sesję w dniu 25.08.2005 r. w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Malinowskiej.

Projekt uchwały na sesje w dniu 25.08.2005 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Projekt uchwały na sesje w dniu 25.08.2005 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2005r.w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Projekt Prezydenta z dnia 12-05-2005 r. UCHWAŁA Nr .................. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............................. r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2005r. w sprawie zmiany nazwy Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie

Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ..................................... w sprawie zmiany nazwy Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2005r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w mieście Tczewie

Uchwała Nr ............ Rady Miejskiej w Tczewie z dnia............................. w sprawie przyjęcia programu rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w mieście Tczewie Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia w mieście Tczewie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr ____/_____/05 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia w mieście Tczewie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie: przeznaczenia terenu pod budowę pomnika Papieża Jana Pawła II.

Uchwała Nr XXXI / /2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie: przeznaczenia terenu pod budowę pomnika Papieża Jana Pawła II. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie : zmiany uchwały Zarządu Miasta Tczewa w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr ____/____/05 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie : zmiany uchwały Zarządu Miasta Tczewa w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 30 ust. 2 , w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie

Projekt z dnia 1 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr …/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …. ………. 2005 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z...

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 28 kwietnia 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2004r.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 6.04.2005r. Uchwała Nr XXXI / /2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tczewa za 2004r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. ...