Projekty uchwał Rady - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29.11.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2012r. Uchwała Nr ….../…..../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……........ 2012r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29.11.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Projekt Prezydenta z dnia 09.11.2012r. Uchwały Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………………… w spr

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25.10.2012r. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2010 – 2014.

Projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 11.10.2012r. Uchwała Nr XXV/ /2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego zes

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25.10.2012r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.09.2012r. Uchwała nr ............/......... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................................ r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25.10.2012r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 wraz z podsumowaniem.

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14.09.2012 r. Uchwała nr ……../…../2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………. 2012 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu o