Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie : w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008r.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. w sprawie : w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008r.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Projekt Uchwały Prezydenta z dnia 22 listopada 2007 r. Uchwała Nr................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........................2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. w sprawie nadania Panu Adamowi Murawskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Uchwała Nr XIV / /2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie nadania Panu Adamowi Murawskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r.w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010

Projekt uchwały Uchwała Nr ……/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia …………….. 2007 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2008.

Projekt uchwały Uchwała Nr ...... / .... / 2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............... 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. w sprawie : nadania nazw ulicom w mieście Tczewie

projekt Komisji d/s opiniowania nazw ulic w m. Tczewie z dnia 26 października 2007 r. Uchwała Nr .......................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ...................... w sprawie : nadania nazw ulicom w mieście Tczewie Na podstawie art.18, ust.2, pkt.13, art.41, ust.1, art.42, ustaw ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Projekt uchwały Uchwała Nr .../.../2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........ 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa

Projekt uchwały Uchwała Nr ……………/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 listopada 2007r. zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew.

Projekt uchwały Uchwała Nr ……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ………………….… zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy...