Projekty uchwał Rady - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

Uchwała Nr …………./2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Żwirki do 31.03.2028 r.

Uchwała nr ........... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............................... w sprawie : oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Żwirki do 31.03.2028 r. Na podstawie art.18 ...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała nr ............./2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia .................................. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. z 2004 r. Dz.U. Nr...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Egzaminy eksternistyczne” przy Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie

Uchwała Nr ……………/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2005r. w sprawie utworzenia dochodów własnych pod nazwą „Egzaminy eksternistyczne” przy Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie Na podstawie art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Uchwała Nr .........................../2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ........................2005 roku w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r w sprawie: uchwalenia Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006 – 2008.

Uchwała Nr ..................../2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................. 2005 roku w sprawie: uchwalenia Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006 – 2008. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała .................................... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............................... w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego Na podstawie art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity w Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz.148;zmiany w Dz.U Nr 45, poz.391,...

Projekt uchwały na sesję w dniu 25.08.2005 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Żwirki do 31.03.2028 r.

Projekt uchwały na sesję w dniu 25.08.2005 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Żwirki do 31.03.2028 r.

Projekt Prezyd. M. Tczewa na sesję w dniu 25.08.2005 w spr.wprowadzenia opłaty administracyjnej za wykonanie czynności urzędowych na terenie miasta Tczewa

Projekt Prezyd. M. Tczewa na sesję w dniu 25.08.2005 w spr.wprowadzenia opłaty administracyjnej za wykonanie czynności urzędowych na terenie miasta Tczewa

Projekt uchwały na sesje w dniu 25.08.2005 r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Tczewie.

Projekt uchwały na sesje w dniu 25.08.2005 r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Tczewie