Projekty uchwał Rady - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2012 r. Uchwała Nr …………….…… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… w sprawie przyjęcia regulaminu

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2012 r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… w sprawie szczegółowego

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2012 r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… W sprawie określenia wzoru dekl

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2012 r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… w sprawie terminu, częstotliwoś

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2012 r. Uchwała Nr ………………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… w sprawie wyboru metody ustalen

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29.11.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024.

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 21.11.2012r. Uchwała Nr …………/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej mia