Projekty uchwał Rady - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2005r w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2005r w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2005r w sprawie : zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Tczewie " w budżecie na rok 2006

Uchwała Intencyjna nr ............. / ........... / 2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie : zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Tczewie " w budżecie na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 08 marca...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2005r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa

Uchwała Nr …………/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142,...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2005r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr ………../2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz....

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2005r w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Tczewie na rok 2006

Uchwała Nr……………… Rady Miejskiej w Tczewie z dnia…………………… w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Tczewie na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 października 2005r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin „ Związek Miast Polskich”.

Uchwała XXXVII / / 2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005r. w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Tczew ze Stowarzyszenia Gmin „ Związek Miast Polskich”. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr...

Projekt uchwaly na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. na lata 2006 – 2008.

Uchwała nr ............/......./2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. na lata 2006 – 2008. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Projekt uchwaly na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 października 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Uchwała Nr .............../.............../2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ............................ 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Tczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit....

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 27 października 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

Uchwała Nr …………./2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.;...

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

Uchwała Nr ……………/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ................... 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zmiany z 2003r. Nr 45,...