Projekty uchwał Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa- Nowodworcowa w Tczewie

Opis załącznika: Załącznik graficzny przedstawia mapę ewidencji gruntów i budynków obszaru położonego w rejonie ulic Południowa – Nowodworcowa w Tczewie na którym linią ciągłą wyznaczono zasięg terenu będącego przedmiotem w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...