Projekty uchwał Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju Lokalnego miasta Tczewa

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju Lokalnego miasta Tczewa

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004r.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004r.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tczewskiego Centrum Kultury w Tczewie

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tczewskiego Centrum Kultury w Tczewie

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Tczew za I półrocze roku budżetowego

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Tczew za I półrocze roku budżetowego

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad zbycia udziału należącego do Gminy Miejskiej Tczew w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej “Connex Tczew” Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad zbycia udziału należącego do Gminy Miejskiej Tczew w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej “Connex Tczew” Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany statutu Tczewskiego Centrum Sportu i Turystyki.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany statutu Tczewskiego Centrum Sportu i Turystyki.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie szacowania nieruchomości na rok 2005.

Projekt uchwały na sesję w dniu 24 czerwca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie szacowania nieruchomości na rok 2005.