Projekty uchwał Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Materiały na sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007r.

Materiały na sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007r. 1) Informacja z realizacji stypendiów szkolnych w roku 2006 2) Sprawozdanie z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt za rok 2006

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie.

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 stycznia 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia,..

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 stycznia 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 stycznia 2007r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2007 rok

Uchwała Nr IV / / 2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2007r. Na podstawie art. 21 ust.3 w związku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r....

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie na sesję w dniu 25 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli

Uchwała Nr ……………….. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia ……………………… w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w zw. art. 91d pkt 1 ustawy...