Budżet - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Tczew

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PREZYDENT MIASTA TCZEWA Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 2 uchwały Nr XLVII/402/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 roku, w związku z art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nad projektem budżetu miasta na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1196/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.XI.2009r. O G Ł O S Z E N I E O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/448/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia ko