Budżet - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2017 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje: