Budżet - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2016 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: dane dotyczące w