Budżet - archiwum (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych nad projektem budżetu miasta na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1196/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3.XI.2009r. O G Ł O S Z E N I E O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/448/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2006r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia ko