Skład Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zmianie składu Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w dniu 30.03.2017 r. rezygnację z członkostwa w Tczewskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego złożył Pan Krzysztof Bejgrowicz. W związku z tym, że ww. był przedstawicielem wybranym przez Prezydenta Miasta Tczewa, Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 121/2017 z dnia 24.04.2017 r. uzupełnił skład Rady...

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – SKŁAD RADY.

Treść informacji: Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tc